Skip to main content
Close Search Form Search

Radius Unit

Tired of browsing through hundreds of jobs? Use your LinkedIn profile to search for jobs quickly
Start Matching Learn More

P&G facilitates your search via TalentBrew, a job matching tool developed by TMP Worldwide. TalentBrew uses the LinkedIn application to extract job relevant information from a user’s LinkedIn profile (name, email, city, experience, education, skills & endorsements, recommendations, accomplishments and interests). P&G processes your data pursuant to its Candidate Privacy Notice.

We use that information to run an automated keyword-based comparison against P&G’s job descriptions and then present our available roles sorted by order of relevancy to your qualifications. The encrypted user data is only cached within our servers for 24 hours to save time for returning users. We do not access, process or store this information except to provide the job matching service

Lodz Plant

Proces Rekrutacyjny dla Techników


1. Aplikacja - wysłanie CV
Wysłanie swojego CV na adres: rekrutacja.im@pg.com lub bezpośrednio do poszczególnej fabryki pozwala na przedstawienie informacji na swój temat. Informacje te pozwolą nam podjąć decyzję, czy spełniasz minimalne wymagania na stanowisko o które się ubiegasz.

2. Testy rekrutacyjne
P&G stosuje testy rekrutacyjne, aby ocenić czynniki sprzyjające osiąganiu sukcesu, które są trudne do oceny jedynie na podstawie rozmów kwalifikacyjnych. Testy te są bardzo ważnym elementem procesu rekrutacji, ponieważ pozwalają stwierdzić, czy kontynuowanie procesu rekrutacji będzie korzystne również dla Ciebie.
Wstępna ocena czynników powodzenia w organizacji
W celu dokonania tej oceny będziemy prosić Cię o podanie faktów dotyczących przeszłości i zainteresowań, jak również tego, w jaki sposób zachowałbyś się w niektórych sytuacjach, z jakimi mają do czynienia technicy w P&G. Ocena czynników powodzenia w organizacji dla techników wymaga zapoznania się z każdym pytaniem i zaznaczenia tej odpowiedzi, która najlepiej opisuje kandydata. Test zawiera 56 pytań oceniających i nie obowiązuje limit czasowy dotyczący odpowiedzi na pytania, jednak zwykle zajmuje około 30-40 minut.
Przykładowy test znajdziesz tutaj
Globalny test poprawnego rozumowania dla techników
Test ten ocenia umiejętność logicznego myślenia kandydata, zarówno w oparciu o dane liczbowe, jak i figuralne. Wynik kandydata oceniony na podstawie tego testu jest jednym z kryteriów rozpatrywanych przy podejmowaniu decyzji o jego zatrudnieniu. Test ten wymaga spokoju, czytania wykresów i rysunków, użycia kalkulatora oraz zaznaczania odpowiedzi na arkuszu odpowiedzi. Test ma określone ramy czasowe, dlatego należy pracować szybko i dokładnie, aby rozwiązać go w ciągu 50 minut.
Przykładowy test znajdziesz tutaj

3. Rozmowy rekrutacyjne
Używamy rozmów kwalifikacyjnych opartych o zachowania, aby lepiej Cię poznać. Sposób w jaki prowadzimy rozmowy pozwala nam dowiedzieć się bezpośrednio od Ciebie jakie były Twoje dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia. Rozmowa rekrutacyjna to również okazja dla Ciebie, aby dowiedzieć się więcej o nas. Aby dostać się do naszej firmy trzeba przejść dwie rozmowy rekrutacyjne. Pierwsza nich to z reguły rozmowa panelowa z dwoma obecnymi pracownikami P&G, natomiast druga to rozmowa finałowa z menedżerem działu w konkretnej fabryce do której zaaplikowałeś/aś. Te rozmowy pozwolą Ci na lepsze zrozumienie co jest dla nas ważne, poznanie naszej unikalnej kultury organziacyjnej, a także ekscytujących wyzwań które czekają na naszych pracowników. Wierzymy w to, że obustronna komunikacja powinna zaczynać się już od pierwszego dnia, a więc nie wahaj się zadawać nam pytań.
Przykładowe pytania znajdziesz tutuaj

4. Oferta pracy i Twoja przyszłość!
Gratulacje! Udowodniłeś nam, ze masz wiele do zaoferowania. Witamy w P&G! W naszej firmie będziesz pracował/a I rozwijał/a się wraz z innymi utalentowanymi ludźmi, doświadczał/a nowych, ciekawych wyzwań, i będziesz przyczyniać się do osiągnięcia naszego nadrzędnego celu jakim jest: „Rozumieć ludzi, ulepszać życie” konsumentów na całym świecie.